- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی سپهر جفیر

– رسیدن به سطح تولید روزانه ۱۱۰ هزار بشکه

– تولید ۵۱۲ میلیون بشکه نفت در طول قرارداد با هزینه‌های سرمایه مستقیم معادل ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۴۱۳ میلیون دلار

– IPC شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

– شمال شرقی حوزه رسوبی دشت آبادان و در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز

– ۲۰ سال

[1] [2] [3] [4]