- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی‌ و توسعه نفت از پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام در سواحل مکران (بندر جاسک)

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

 

[9]

 

 

[10]

 

 

[11]

 

 

[12]

 

 

[13]

[14] [15] [16] [17]