- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی(شماره۲)

[1]

 

[2]

 

 

[3]

 

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

 

[8]

 

[9]

 

[10] [11] [12] [13]