- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید دکتر سعید محمدزاده معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و هیئت همراه با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه از میادین نفتی غرب کارون و تالاب هورالعظیم(۲)

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13] [14]

 

[15]

 

[16]

 

[17] [18]

 

[19]

 

[20]

 

[21]

 

[22]

 

 

 

[23]

[24] [25] [26] [27]