- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir - با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت،

سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت متن منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/entesab-mahdi-najarean.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، مهدی نجاریان به عنوان سرپرست مهندسی و ساختمان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان “سرپرست مهندسی و ساختمان” منصوب می شوید. امید است است با اتکا به الطاف بیکران الهی در انجام وظایف محوله اهتمام ورزید.

مهمترین برنامه‌‌های کلیدی برای آن مدیریت:

-تمرکز بر اصل برنامه ریزی و برنامه محوری

-توجه جدی به امر تکمیل و تحویل به موقع طرح‌ها، خصوصاً پروژه‌ها و طرح‌های استمرار و افزایش تولید در موعد مقرر

-ارتقاء سطح بهره وری و استفاده حداکثری از منابع داخلی بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

-شناسایی نیروهای کارآمد و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء آنها بر اساس اصل شایسته‌سالاری و جانشین پروری

-ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی حداکثری با مدیران ستادی و مجریان طرح‌ها

امید است در سایه خداوند متعال در پیشبرد امور محوله موفق باشید.

[2] [3] [4] [5]