- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مراسم گرامیداشت هفته بسیج با حضور دکتر دهقانی، مدیرعامل شرکت متن و سردار عاشوری، فرمانده سازمان بسیج ادارات در نمازخانه شرکت متن

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

 

[8]

[9]

 

[10]

[11]

[12]

[13]

 

[14]

 

[15]

[16] [17] [18] [19]