- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

پیام تبریک مدیرعامل شرکت متن به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

http://pedec.ir/file_upload/16-hafteh-dolat.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در پیامی هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.

در متن پیام آمده است:

[2]

[3] [4] [5] [6]