- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید هیئت سازمان برنامه و بودجه از طرح های توسعه میادین نفتی غرب کارون

http://pedec.ir/file_upload/3-bazdide-budje.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسى و توسعه نفت، هیئت سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه (٢٧ تیرماه)، با همراهی دکتر تورج دهقانى مدیرعامل شرکت متن و مجریان طرحها از میادین نفتی غرب کارون بازدید کردند.
در جریان این بازدید، دکتر دهقانى ضمن قدردانی از حمایتهای سازمان برنامه و بودجه، به عزم جدی برای سرعت بخشیدن به توسعه در غرب کارون اشاره و توسعه این میادین را اولویت وزارت نفت عنوان کرد.
لازم به ذکر است،احمد کفاشی (رئیس امور انرژی)، احمد زراعت کار (معاون امور انرژی در حوزه نفت و گاز)، آقایی (معاون امور انرژی در حوزه برق) زهرا زرگری (رئیس گروه امور انرژی)، عبدالهی حقی و بهمنی( کارشناس)، از اعضای هیئت سازمان برنامه و بودجه بودند که در این بازدید یک روزه از طرح های توسعه میادین نفتی یادآوران، آزادگان جنوبی و یاران شمالی بازدید کردند.

[2] [3] [4] [5]