- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir - با حكمی از سوی مديرعامل شركت متن،

مشاور مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن طی حکمی علی اکبر عظیمی فیض را به عنوان مشاور مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مشاور مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره” منصوب می شوید. با توجه به جایگاه این شرکت در تحقق اهداف توسعه‌ای، انتظار می رود علاوه بر امور ارجاعی توسط اینجانب، در انجام وظایف ذیل اهتمام ورزید.

لازم است مدیران واحدهای ستادی و مجریان طرحها همکاری کامل را با جنابعالی معمول داشته باشند.

توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله، از خداوند متعال خواهانم.

                                                                                                 تورج دهقانی

                                                                                                 مدیرعامل

[1] [2] [3] [4]