- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از سیدنورالدین شهنازی زاده

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، طی حکمی جداگانه از زحمات و تلاشهای ارزشمند سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اسبق شرکت متن در دوران تصدی ایشان تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

[1]

[2] [3] [4] [5]