اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

بازدید کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ساعت: ۱۴:۰۸۱۴۴ بازدید