اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ EN
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت؛

سرپرست پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب جهت تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون شرکت متن منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت متن “سرپرست پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب جهت تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون ” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت طی حکمی سعید مصطفوی را به سمت “سرپرست پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب جهت تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب کاری جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب جهت تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون” منصوب می شوید.

با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، مقتضی است ضمن تعامل سازنده با کلیه ذینفعان و عوامل ذیربط در سطح وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و مدیریتها و واحدهای ستادی شرکت متن به ویژه مدیریت های مهندسی، نسبت به پیگیری انجام مطالعات موردنظر در دوره زمانی مشخص شده و با کیفیت مطلوب اقدام نمائید.

لازم به ذکر است، سعید مصطفوی پیش از این به عنوان سرپرست طرح ملی میترینگ در شرکت متن فعالیت داشتند.

۷ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۰۰۳۴۰ بازدید