اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ EN

حضور علی کاردر و غلامرضا منوچهری در شرکت متن به منظور همفکری و تبادل نظر میان مدیران و مجریان طرحهای این شرکت

 

 

 

 

 

 

 

۲ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۰۴۸۶ بازدید