- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

همفکری و تبادل نظر میان مدیران و مجریان طرح‌ها صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی کاردر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز دوشنبه(۳۰بهمن ماه)، به منظور بررسی مسائل طرح‌ها‌ و پروژه‌های این شرکت و با هدف تسریع در انجام امور فنی و مهندسی در شرکت مهندسی و توسعه نفت حضور یافتند.

محور این جلسه یک روزه که با میزبانی سیدنورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت و همچنین حضور جمعی از مدیران ارشد و مجریان طرح‌های این شرکت برگزار شد، پیرامون تحلیل و بررسی روش‌هایی بمنظور تسریع و ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌های فنی و مهندسی شرکت متن بوده است.

[1] [2] [3] [4]