اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ EN

بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی از میادین نفتی غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۳۳۱۲ بازدید