اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ EN

برگزاری یازدهمین نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان شرکت ملی نفت ایران در شرکت متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۹۳۳۸ بازدید