اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ EN

دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت مشترک(JMC) میدان نفتی یاران شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۵۴۳۴ بازدید