اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

مراسم معارفه جناب آقای حسن ابراهیمی مشاور مدیرعامل و رئیس حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۷:۰۲۵۴۱ بازدید