اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

مراسم معارفه جناب آقای حسن ابراهیمی مشاور مدیرعامل و رئیس حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۷:۰۲۳۰۵ بازدید