- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

حسن ابراهیمی به عنوان مشاور مدیرعامل و رئیس حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت متن، طی حکمی از سوی سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت، حسن ابراهیمی، به عنوان “مشاور مدیرعامل و رئیس حراست” این شرکت منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

 

[1] [2]

 

[3] [4] [5] [6]