اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

چهاردهمین جلسه کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه میدان نفتی آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۹۲۶۵ بازدید