اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از پروژه احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۴۲۱۹۹ بازدید