اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

برگزاری هفتمین نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع توسعه میادین مشترک غرب کارون در سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۵۶۲۴۷ بازدید