- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

آموزش راهی به سوی پیشرفت

آموزش راهی به سوی پیشرفت

 

مقدمه:

اداره آموزش شرکت مهندسی وتوسعه نفت هم زمان با تاسیس این شرکت  فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح  علمی مدیریتی ، تخصصی و عمومی کارکنان ، بهره‌گیری ازاستانداردهای تعیین شده از سوی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده است و تا به امروز با برگزاری صدها عنوان دوره های آموزشی تخصصی،مدیریتی و عمومی در  جهت ارتقاء توان علمی پرسنل گام های موثر برداشته است.

این واحد با شعار ” آموزش راهی به سوی پیشرفت” با بهره‌گیری از پرسنل و کارشناسان زبده،  برنامه ریزی های خود را در راستای اهداف و چشم اندازهای کلان شرکت مهندسی نفت ایران سازماندهی کرده است و همواره در حال برگزاری به روزترین دوره های آموزشی در زمینه فنی تخصصی می باشد

 

 

اهم وظایف :

واحد آموزش با دریافت نقطه نظرات مدیران، کارکنان و روسای بخش های مختلف شرکت با برنامه ریزی های مدون دوره های آموزشی را برای تمامی کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، پیمانکاری برگزار می کند. در همین  راستا تعامل و همکاری مستمر با مجموعه های مهم وتخصصی آموزش درسطح کشور، خارج از کشور و صنعت نفت ، همچنین به روز نگه داشتن اطلاعات تمامی کارکنان شرکت از مهمترین اولویت های اداره آموزش محسوب می گردد. این مجموعه با هدف ارتقاء‌‌‌ سطح اطلاعاتی متخصصین شرکت مهندسی‌وتوسعه‌نفت ضمن اطلاع رسانی مناسب، موجبات حضوردر همایش ها، سمینارها،کنفرانس‌ها و نشست‌های‌فنی  و تخصصی مرتبط در سطح کشور را  فراهم  می نماید.

[1] [2] [3] [4]