اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ EN

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴۳۶۸ بازدید