اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ EN

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴۱۸۷ بازدید