اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ EN

آیین افتتاح نهمین نمایشگاه تخصصى ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۴۱۵۵ بازدید