اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

آیین افتتاح نهمین نمایشگاه تخصصى ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۴۲۸۷ بازدید