اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

بازدید حبیب اله بیطرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسى، پژوهش و فناورى از میادین نفتى غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۲۳:۵۹۴۴۰ بازدید