اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

مراسم ارائه نتایج مطالعاتی میدان مشترک نفتی آزادگان توسط شرکت پتروناس مالزی

 

 

 

 

 

 

۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۱۲۶۰ بازدید