اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

مراسم ارائه نتایج مطالعاتی میدان مشترک نفتی آزادگان توسط شرکت پتروناس مالزی

 

 

 

 

 

 

۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۱۳۲۳ بازدید