اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ EN

مراسم ارائه نتایج مطالعاتی میدان مشترک نفتی آزادگان توسط شرکت پتروناس مالزی

 

 

 

 

 

 

۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۱۱۶۵ بازدید