اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ EN

دوازدهمین نمایشگاه بین المللى و تخصصى صنعت نفت، گاز و پتروشیمى شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۰۱۴۴ بازدید