- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

واحدهای ستادی HSE

بهداشت (H- Health)

معرفی بخش بهداشت:

بهداشت ایمنی و محیط زیست،‌ با محوریت سلامت، عامل مهمی در روند توسعه پایدار کشورهاست. در مدیریت یکپارچه HSE سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست اثرات متقابل بر هم دارند. هدف غایی هریک از این سه موضوع حفظ سلامت و زندگی انسان است. با توجه به نقش محوری سلامت لازم است به عنصر بهداشت توجه ویژه‌ای گردد. بهداشت حرفه‌ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار. بهداشت حرفه‌ای به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می‌گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات، انگیزش کار، ‌رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.

بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان بهداشت جهانی عبارتست از:

بهداشت، علم و هنر حفظ سلامت وتندرستی کارکنان است. علم بهداشت در ایران شامل سه شاخه اصلی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای وبهداشت عمومی می باشد. امروزه به دلیل متنوع شدن حرفه های مختلف و صنعتی شدن کشور، بهداشت حرفه ای نیازی اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار شناخته شده است زیرا این نیروی انسانی متخصص و سالم است که می تواند توسعه پایدار را تضمین کند وچنین امری میسر نمی شود مگر آنکه اجرای ضوابط بهداشت حرفه ای در جامعه نهادینه گردد.

بخش بهداشت واحد HSE شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران به عنوان یکی از بخش های اصلی این واحد و با هدف تامین و حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی، فردی و اجتماعی کارکنان، افزایش سطح رفاه، افزایش بهره وری در کار، پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب فرد متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را دارد و همچنین حرکت همه جانبه به سوی توسعه پایدار، ایجاد گردیده است.

قوانین، مقررات و استاندارد های بخش بهداشت:

اهم وظایف و فعالیت های بخش بهداشت:

اساس اهم فعالیت های  انجام شده در بخش بهداشت صنعتی در شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرح ذیل می باشد:

ایمنی (S-Safety)

معرفی بخش ایمنی و آتش نشانی:

واحد ایمنی و آتش نشانی یکی از زیر مجموعه های امور HSE شرکت مهندسی و توسعه نفت می باشد. این واحد با تاکید بر حفظ جان پرسنل و صیانت از تجهیزات و تاسیسات شرکت، اقدام به تهیه روش های اجرایی و دستور العمل های ایمنی و آتش نشانی نموده و بر حسن عملکرد پیمانکاران در راستای رعایت الزامات، روش های اجرایی و دستورالعمل ها، نظارت می نماید.

واحد ایمنی و آتش نشانی با تکیه بر استانداردهای روز دنیا در مراحل طراحی basic، detail و feed تمامی مدارک بخش ایمنی را مورد بررسی قرار داده و نقطه نظرات فنی خود را ارائه می دهد. و در نهایت امر، در زمان راه اندازی تاسیسات، با تاکید بر رعایت تمامی الزامات ایمنی، مطابق با روش اجرایی PSSR، فرایند را بررسی و از وقوع هرگونه حادثه جلوگیری می نماید.

این بخش با صیانت از نیروی انسانی و تجهیزات و اموال شرکت با بازدیدهای مستمر از طرح ها و ساختمان های شرکت، بر روند رعایت الزامات از سوی پیمانکاران و همچنین دیگر عوامل اجرایی شرکت تاکید نموده و با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آنها اقدامات کنترلی اصلاحی و پیشگیرانه را تدوین و اجرای آن را پیگیری می نماید.

قوانین، مقررات و استاندارد های بخش ایمنی:

 

اهم وظایف و فعالیت های بخش ایمنی:

هدف محور اصلی اهم برنامه های عملیاتی واحدایمنی و آتش نشانی
ارتقاء سطح کنترل عملیات

 

ارتقاء فرایند کنترل ایمنی عملیات در طرح های عملیاتی

بازدید از طرح های عملیاتی
ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی در تاسیسات و ساختمانهای طرح ها
تهیه بانک اطلاعاتی مغایرتهای موجود در طرح ها و پیگیری مستمر از مسئولین HSE طرح ها
بازدید و پیگیری وضعیت آتش نشانی و تیم آتش نشانی مقیم در طرح ها
نظارت بر اجرای فرایند PSSR در طرح ها
نظارت اجرای راهنمای مدیریت تغییر
نظارت راهنمای سیستم پروانه کار
ارائه تجهیزات حفاظت فردی PPE به پرسنل
نظارت بر رعایت الزامات کنترل ترافیک
نظارت بر اجرای راهنمای ایمنی تجهیزات بالابر و حمل کننده
نظارت بر اجرای راهنمای نصب و بکارگیری داربست
نظارت بر اجرای راهنمای ایمنی در عملیات جوشکاری و برشکاری
نظارت بر اجرای الزامات ایمنی در تجهیز و برچیدن کارگاه
نظارت بر اجرای دستورالعمل ایمنی برق با رویکرد تاسیسات و ساختمان
ساماندهی وضعیت بیمه و تعریف الزامات تخصصی بیمه تخصصی تاسیسات طرح ها و مشارکت در امر ارزیابی ریسک

ارتقاء فرایند مدیریت HSE پیمانکاران

ایمنی ساختمان های اداری

پیگیری و نظارت بر اجرای الزامات HSE  پیمانکاران مبتنی بر دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران
نظارت بر اجرای فرایند مناقصات بر مبنای بانک اطلاعاتی عملکردی پیمانکاران در حوزه HSE
پیگیری و نظارت بر اخذ صورت وضعیت اول و آخر پیمانکاران
تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی

 

ایمنی ساختمان های اداری

بازدید مستمر از ساختمان های اداری در طول سال
ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی در ساختمانها
پیگیری در خصوص بازنگری سیستم برق کشی ساختمان
پیگیری در خصوص بازنگری سیستم آب خشک ساختمان
پیگیری استقرار تیم آتش نشان و خدمات ایمنی ساختمان در ساختمان های شرکت
استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSM

 

ایمنی فرایند

بررسی مدارک فنی طراحی در فاز های basic، detail
شرکت در جلسات HAZID وHAZOP
نظارت بر روند رعایت الزامات ایمنی در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر اجرای فرایند PSSR
بازنگری ارزیابی ریسک طرح ها

کاهش نرخ حوادث

و ارتقاء سطح ایمنی

حوادث

 

اجرای راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

[3]

 

[4]

محیط زیست (E-Environment)

معرفی بخش محیط زیست:

حفاظت از محیط زیست در جهان امروز به موازات رشد صنعت وتکنولوژی و به دنبال آن، بروز آلودگی در بخش های مختلف آب، خاک و هوا، اهمیت بیشتری پیدا کرده و در تمامی شرکت های معتبر فعال در زمینه صنعت نفت و گاز به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر حائز اهمیت فراوانی می باشد . رشد صنایع کشور در سالهای اخیر وادامه روند فعلی آن، تعادل حاکم براکوسیستم ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. لذا مدیریت و هدایت فعالیتهای صنعتی به گونه ای که کمترین جنبه های بارز وآثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد ضروری است.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در کنار مسئولیت تامین منابع اقتصادی کشور با برداشت سریع از ذخایر نفتی، موظف به حفاظت و سیانت از محیط زیست و ترمیم هرگونه آثار منفی ناشی از فعالیت های توسعه ای می باشد.

همچنین به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفاظت از محیط زیست و نیل به شکوفایی اقتصاد کشور ،شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران عمده توان خود را در حفظ و احیای محیط زیست طرح های خود از جمله تالاب بین المللی هورالعظیم قرار داده است تا از این طریق کمک شایانی به افزایش ظرفیت صادرات نفت کشور از طریق توسعه میادین نفتی در نقاط مختلف کشور از جمله: استان خوزستان (طرح های غرب کارون) و  استان ایلام (طرح آذر و چنگوله)، نماید.
طراحی و احداث کارخانه های فرآورش، انجام عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و خطوط انتقال مطابق با الزامات و رویه های محیط زیستی ملی و بین المللی واستفاده از آخرین فناوری های روز و سازگار با        محیط زیست اولین گام جهت دستیابی به اهداف صنعت سبز و پیشگیری از ایجاد وانتشار آلاینده ها می باشد.

قوانین، مقررات و استاندارد های بخش محیط زیست:

الف ـ قوانین زیست محیطی

 

ب ـ مقررات وآئین نامه‌های اجرایی

ج ـ استانداردهای زیست محیطی

 

د ـ مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست

 

اهم وظایف و فعالیت های بخش محیط زیست:

Environmental Management Plan (EMP) اشاره شده در گزارشات EIA

 

آموزشی:

  1. بستر کوبیده شده خاک همراه با شفته آهک به میزان ۵۰ کیلوگرم آهک در هر متر مکعب خاک
  2. استفاده از لایه ژئوممبران
  3. لایه خاک ۲۰ سانتیمتر
  4. لایه ژئوتکستایل
  5. لایه خاک ۲۰ سانتیمتر
  6. بتن مگر ۵ سانتیمتر
  7. بتن ۲۰ مگاپاسکال

به ضخامت ۲۰ سانتیمتر

 

گالری تصاویر:

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9] [10] [11] [12]