اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

برگزاری سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۲۱۳۵ بازدید