اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ EN

برگزاری سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۲۳۰۰ بازدید