اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

بازدید گروه خبری چنل نیوز آسیا (کشور سنگاپور)، از میدان نفتی آزادگان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۶۲۱۲ بازدید