اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از طرحهای نفتی غرب کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن روز چهارشنبه ۵ مهر ماه از میادین نفتی غرب کارون بازدید بعمل آورد و آخرین میزان پیشرفت طرحها را طی جلسه ای با حضور پیمانکاران جویا شد.

بنابراین گزارش، در این بازدید رئیس  هیئت مدیره شرکت متن در جریان آخرین وضعیت میدانهای نفتی غرب کارون، از جمله میدان نفتی آزادگان جنوبی و یاران جنوبی نیز قرار گرفت.

پس از بازدید طرح تلمبه خانه غرب کارون، با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و هیأت همراه جلسه ای در خصوص بررسی طرح های توسعه ای غرب کارون در محل کمپ میدان نفتی یاران جنوبی  برگزار شد.

۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۲۵۴۷۰ بازدید