اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۲۰:۰۴۲۱۶ بازدید