اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

برگزاری دهمین جلسه “کمیته مشترک مدیریت” طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۰۹۳۷۰ بازدید