اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ EN

فیلم معرفی پروژه احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۳۷۹۹ بازدید