اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

فیلم معرفی پروژه احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۳۷۲۱۴ بازدید