اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

فیلم معرفی طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره جاسک و پایانه جاسک

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۲۷۲۴۶ بازدید