اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ EN

فیلم معرفی طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۴۴۱۱۰ بازدید