اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ EN

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۴۵۱۳۵ بازدید