اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۴۵۲۹۸ بازدید