اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

فیلم معرفی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۵۳۳۰۲ بازدید