اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ EN

فیلم معرفی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۵۳۶۷ بازدید