اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از آخرین پیشرفت طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۲۷۲۵۶ بازدید