اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیرعامل شرکت متن از آخرین پیشرفت طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۲۷۵۸۴ بازدید