اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ EN

بازدید جناب آقای مهندس شهنازی زاده به همراه جناب آقای اصولی رئیس سازمان حراست و جناب آقای نوری مؤمنی رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران از میادین نفتی غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

ه

۴ شهریور ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۱۲۶۵۰ بازدید