اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

بازدید مدیران امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طرح توسعه میدان نفتی آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۵۴۵۳ بازدید