اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ EN

ارائه گزارش مطالعات میادین نفتی آزادگان و یادآوران توسط شرکت شل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۵۲۵۸ بازدید