اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

ارائه گزارش مطالعات میادین نفتی آزادگان و یادآوران توسط شرکت شل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۳۵۵۱۲ بازدید