اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ EN

مراسم معارفه محمدعلی دادور مشاور مدیرعامل شرکت متن در عملیات نگهداری و تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۶:۱۱۲۳۳ بازدید