اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۴۹۱۵۴ بازدید