اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

گزارش پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۴۹۲۹۷ بازدید