اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی یادآوران مردادماه ۱۳۹۶

 

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۰۶۳۵۰ بازدید