اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی یادآوران مردادماه ۱۳۹۶

 

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۰۶۲۷۳ بازدید