اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی یادآوران مردادماه ۱۳۹۶

 

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۰۶۲۱۲ بازدید