اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی آزادگان شمالی مردادماه ۱۳۹۶

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۳۳۶۵ بازدید