سال حمايت از كالای ايرانی
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ EN

مراحل تصویب پروژه های پژوهشی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

مراحل تصویب پروژه های پژوهشی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

شرکت مهندسی و توسعه نفت بر اساس مأموریت خود مبنی بر توسعه میادین مشترک و به منظور تحقق راهبردهای کاهش ریسک و ، تولید صیانتی، حداکثرسازی ضریب ازدیاد برداشت از مخازن، سهولت عملیات و افزایش تولید، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ارزش افزوده با خلق نوآوری و به کارگیری فناوری های نو و تجربه های موفق جهانی و در راستای ارتقاء سطح فناوری ها و دانش فنی خود از پروپوزال ارائه شده از سوی سازمان ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به عنوان مجری طرح ها استقبال می نماید. در این راستا لازم است سازمان متقاضی پیشنهاد فنی و مالی خود را در خصوص پروژه های ارائه شده در بخش «پروژه های آتی و پیشنهادی» و یا هر طرح دیگری که سبب ارتقای اهداف مذکور گردد به امور پژوهش و فناوری ارسال نماید.

مراحل تصویب و اجرای پروژه های پژوهشی

۱- مکاتبات با مناطق عملیاتی و روسای محترم ستادی.

۲- دریافت عناوین براساس مدارک ارسالی.

۳- طرح در کمیته تخصصی به منظور بررسی و تهیه RFP براساس شرح کار مورد تایید و برآورد مالی طرح.

۴- تکمیل پرسشنامه پیشنهادی مصوب و ارسال به این امور بمنظور بررسی اجرایی و ارزیابی داوران.

۵- بررسی نقطه نظرات داوران در کمیته تخصصی و ارجاع به شورای پژوهش به منظور تصمیم گیری.

۶ – تشکیل شورای پژوهش و طرح نیازهای پژوهشی و ارائه نتایج داوری بمنظور مصوب نمودن پروژه ها و اعلام برگزیدگان دستگاه های اجرایی پروژه طی صورتجلسه مکتوب.

۷- ارسال مصوبات شورا به مدیریت پژوهش و فناوری در خصوص تخصیص ردیف اعتبارات بودجه و چگونگی گشایش اعتبارات مذکور .

۸- بررسی و نقد در کمیته شورای سیاستگذاری شرکت ملی و تخصیص ردیف اعتبارات از محل ۱% بودجه سرمایه ای به استناد بند د ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه.

۹- ابلاغ پروژه های مصوب طبق ابلاغیه های اعلامی و ارسال گزارشات به شورای عالی علوم و تحقیقات (عتف) بمنظور ثبت و نظارت عالیه در روند اجرایی.

۱۰- برگزاری تشریفات قرارداد و احصاء اعتبارات واگذار شده و مترتب به منظور تسهیل در فرآیند مالی پروژه و دریافت تضامین معتبر منطبق با مصوبات هیئت وزیران در چارچوب ابلاغیه های شرکت ملی نفت ایران و با عنایت به مستندات و مصوبات لازم الجراء که به تایید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران رسیده و در چارچوب پیمان های پژوهشی طبق فرمت تایید شده باشد.

۱۱- اعلام رسمی تاریخ شروع پیمان و معرفی نمایندگان کارفرما و پیمانکار بمنظور استفاده بهینه از چگونگی درصد پیشرفت پروژه و برگزاری جلسات ماهیانه در خصوص ارسال گزارشات مربوطه و اعلام چالش و تنگناهای موجود در صورت لزوم .

۱۲- ارسال گزارشات سه ماهه به مدیریت پژوهش و فناوری.

۱۳- دریافت گزارشات مربوطه طبق شرح کار درخواستی و ارائه گزارش نهایی با توجه به تاییدات نماینده کار. شایان ذکر است کلیه پرداخت ها و ارسال گزارشات فنی می بایست پس از تایید فنی و مالی از طرف این امور جهت انجام سایر تشریفات مرتبط به واحدها و ادارت مختلف منعکس گردد.

۱۴- برگزاری سمینار در اتمام پروژه مذکور و ارائه دستاوردها و ارائه بازده ای اثربخش در صنعت.

۱۵- ارائه پوستر، گزارشات صحافی شده، مقالات ارائه شده در خصوص طرح و لوح فشرده حاوی اسناد و مدارک حاصل از انجام پروژه به منظور فرایند پایش پروژه و همچنین اعلام دوره تضمین پروژه طی یک نامه رسمی.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۴۸۴۶۸ بازدید