سال حمايت از كالای ايرانی
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ EN

پروژه های شاخص و اثر بخش در امور پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدت(ماه)

دستگاه اجرایی عنوان پروژه

ردیف

۲۵

دانشگاه صنعت نفت

مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تشکیل رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق گاز و تولید طبیعی میدان آزادگان

۱

۲۴

مطالعه جامع ترشوندگی سنگ مخزن (سروک) میدان آزادگان و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود ترشوندگی و توسعه نرم افزار مناسب

۲

۲۴

مطالعه میزان رسوب میعانات گازی و تاثیر آن بر روی ضریب بازیافت هیدروکربنی در میدان کیش و امکان سنجی فنی – اقتصادی تزریق سیال(آب، گازهای هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری) به میدان و توسعه نرم افزار شبه فشار دو فازی

۳

۲۴

مطالعه ، بررسی تئوری و ازمایشگاهی و شبیه سازی اثر تزریق گازهای هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری و آب در افزایش ضریب برداشت مخزن سروک آزادگان

۴

۱۸

تاثیر تشکیل میعانات گازی بر عملکرد مخزن گازی میعان معکوس کیش و روشهای مقابله با این پدیده

۵

۲۴

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری تعیین روش مناسب ازدیاد برداشت برای توسعه میدان نفت سنگین فردوسی

۶

۴۸

پژوهشگاه صنعت نفت مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی تزریق سیالات هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری و آب جهت افزایش ضریب برداشت و ارائه پایلوت مناسب در میدان یادآوران یا دیگر میادین پیشنهادی شرکت متن

۷

۱۸

ارائه مواد شیمیایی مناسب جهت بهبود شیمیایی آبهای تزریقی از نظر کارایی، سازگاری و میزان نفوذ ماتریسی در سازندهای میدان یادآوران

۸

۳۳

مطالعه آزمایشگاهی و نرم افزاری راه های جلوگیری از تشکیل رسوب اسفالتین در مخازن سروک و فهلیان میدان نفتی یادآوران، ارائه راهکار اجرایی مناسب و توسعه نرم افزار

۹

۲۴

بررسی و ارائه سیستم های منحرف کننده (Diverting System)  محلولهای اسیدکاری جهت کاهش افت تولید سیالات در مخازن عملیاتی

۱۰

 

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۲۸۵۷۵ بازدید