سال حمايت از كالای ايرانی
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ EN

لیست پایان نامه های دانشجویی حمایت شده توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشگاه

۱

اعتبار سنجی آماری روابط تجربی تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ

تهران

 

۲

مدلسازی رفتار ژئو تکنیکی سازند آسماری در محدوده برخی ساختگاه های صنعتی واقع در جنوب غرب کشور

تهران

۳

مدلسازی رفتار ژئو تکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری

تهران

۴

مدلسازی استاتیکی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی در یکی ازمخازن نفتی ایران

تهران

۵

مطالعه ژئوشیمیایی سازندهای آسماری- جهرم در بلوک بوشهر توسط روش سیالات درگیر هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری

تهران

۶

تخمین ویژگیهای میدان نفتی منصوری با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری بر اساس روشهای وارون سازی و نشانگرهای لرزه ای

تهران

۷

تعیین ناپیوستگی محلی بر روی داده های لرزه ای سه بعدی

 

تهران

۸

مطالعه انتقال باکتریها در مخازن کربناته ترکدار

 

صنعتی شریف

۹

بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کمک تزریق گاز برای ازدیاد برداشت در محیط های متخلخل شکافدار

 

صنعتی شریف

 

۱۰

مطالعه اثر ناپیوستگی های اصلی توده سنگ و پارامترهای مقاومتی ماده سنگ روی گسترش ترک در پروسه شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی

 

صنعتی امیر کبیر

۱۱

محاسبه ضریب پوسته در چاههای عمودی به منظور رفع جدایش در روش طارق و کاراکاست

صنعت نفت

۱۲

بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین به علت افت فشار در یکی از مخازن نفت ایران

صنعت نفت

۱۳

بررسی آزمایشگاهی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن ایران در اثر تزریق گاز

صنعت نفت

۱۴

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی رسوب گذاری آسفالتین در یکی از مخازن نفتی ایران

صنعت نفت

۱۵

بررسی تاثیر تزریق گاز مخلوط بر فرایند ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین به روش بخارات هیدروکربنی روی نمونه نفت سنگین ایران

صنعت نفت

۱۶

توسعه یک مدل جدید جهت چیدمان بهینه برجهای تقطیر برای جداسازی های غیر کامل

علم و صنعت

۱۷

ارائه مدل ریاضی ترکیبی جهت شبیه سازی مخازن ترکدار

علم و صنعت

۱۸

مدلسازی،شبیه سازی و بهینه سازی برجهای متصل زوج حرارتی

علم و صنعت

۱۹

مدلسازی،و شبیه سازی غیر همدمای مبدلهای حرارتی مجهز به فوم

علم و صنعت

۲۰

یافتن چیدمان بهینه برجهای تقطیر با در نظر گرفتن تبادل حرارتی

علم و صنعت

۲۱

ارائه روشی برای تقریب راندمان سینی در برجهای تقطیر با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک

علم و صنعت

۲۲

تحلیل و بررسی داده های ساخت فشار چاههای یک میدان نفتی ایران توسط نرم افزار Welltest200 و مقایسه نتایج آن با نرم افزار Pansystem

سهند تبریز

۲۳

بررسی آزمایشگاهی مقاومت نهایی، مدکمانشی و فراکمانشی خطوط لوله فراساحل تقویت شده با سخت کننده های حلقوی تحت فشارهای هیدرواستانیک و نشست

 

دانشگاه ارومیه

 

۲۴

تعیین تخلخل با استفاده از داده های لرزه بازتابی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب

آزاد واحد تهران شمال

۲۵

مطالعه پارامترهای پترو فیزیکی یک میدان نفتی در جنوب غربی ایران بر روی سازند سروک با استفاده از داده های لرزه ای و چاه نگاری

آزاد واحد تهران شمال

۲۶

تحلیل رخساره ای محیط های رسوبی و فرایندهای دیاژنری سازند سروک در میدان نفتی آزادگان

آزاد – تهران شمال

۲۷

بررسی و  ارائه یک الگوی یکپارچه از مدیریت دانش و  مدیریت کیفیت در سازمان با رویکرد توسعه منابع انسانی

آزاد – تهران جنوب

۲۸

چینه شناسی ورسوب شناسی سلزندگدوان- میدان آزادگان واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز

آزاد –علوم وتحقیقات

۲۹

طراحی و بهینه سازی پارامترهای لرزه نگاری سه بعدی و مدل سازی ردیابی پرتو روی یکی از مخازن هیدروکربوری ایران

 

آزاد واحد امیدیه

 

 

 

 

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۲۶۵۰۸ بازدید